Vintereftersyn af jollen

SERVICEEFTERSYN INDEN VINTEREN

2. oktober 2020

Inden vinteren begynder er det en god ide at gennemgå sin jolle for at sikre at alt er som det skal være med hensyn til sikkerhed og funktion af jollen. I den følgende vil det blive gennemgået hvad man med fordel kan gennemgå på sin Finnjolle inden det bliver for koldt til slags.

Det vigtigst er at jollen er tæt. Er der mere end en kopfuld vand i båden efter en tur i blæsevejr, så skal utæthederne findes og tætnes. Husk at der uanset alder på båden skal være 4 opdriftstanke i en Finnjolle. Har du mod på det, kan du også med vilje kæntret jollen og rette den op igen inden vandet bliver rigtigt koldt. Tricket til at komme tilbage i jollen når den igen er oprejst, er at holde fast i løjgangen og så sparke fra på sværdet.

For at man kan rejse en kæntret jolle op så skal sværdet være helt nede. For at sikre dette benyttes en 8/10mm kvalitetselastik, som er så stram at den ikke kan sættes på sværdet på land. Det stiller så krav om at man sætter den på sværdet på vej ud af havnen, samt løsner den igen inden jollen skal op igen.

Når man kæntrer så husk inden du svømmer til den anden side af jollen, at slække sværdet helt ud, samt trække bommen ind, skulle du være kæntret på læns således at der fortsat er luft i sejlet. Det går så meget hurtigere på den måde. Er du kæntret til luv, og sidder du stadig i cockpittet, så dyk under jollen for at spare tid samt forhindre at jollen vender for meget rundt. Husk altid at holde fast i jollen.

Klassereglerne foreskriver at der er en 8mm 8 meter lang fangline som kan flyde ombord. Den skal ikke gemmes i en sidetank. Bliver der brug for fanglinen, så bind den altid til masten. Skal der trækkes andre både bag ved dig, så skal deres fangline også fæstnes på masten (under bommen). Masten er det eneste sted på en Finnjolle som er stærkt nok til den belastning.

En jolle uden ror kommer man heller ikke langt med, så check at palen som holder roret fra at forsvinde virker og stadig har fjedereffekt.

For at sikre at bommen bliver ude på læns skal der bruges en kvalitets 10mm elastik, som kun lige når forbi masten når den ligger på fordækket. Når elastikken sættes på bommen, så vil jollevognen køre baglæns hvis den er stram nok. Den skal være så stram for at forhindre at bommen kommer midtskibs under planing/surfing i store bølger.

Gennemgå også hængestropperne og deres fastgørelse for at sikre at der ikke er noget som er ved at være gnavet igennem samt at der er en elastik som holder dem oppe så man hurtigt og nemt kan få fødderne under.

Næste trin er at sikre at masten og trimlinerne er i orden og fungerer.

Trimlinerne arrangeres i cockpittet således at forrest er Cunningham, dernæst Indhal, udhal og kickingstrap. De løber til mastefoden på samme måde, og således at hverken liner eller blokke krydser hinanden. Benyttes der endeløse liner, så kan det anbefales at føre dem bag sværdkisten og under løjgangen. De skal være så korte at de er stramme når blokken som til trimlinen sættes fast lige netop når mastefoden når der er slækket helt ud. Normalt skal der bruges lidt mindre end 6 m tovværk til dette inklusive splejsningen.

På ovenstående billede kan ses en mast med trimliner med mere.

Klodselastikken skal være stram da klodserne eller kan forlade en når man kæntrer, og så får man ikke sejlet mere den dag.

Mastesikringen er et klasseregel krav, og skal sikre at masten ikke ryger ud at mastesporet med mere under en kæntring. Det er en dyr skade hvis det sker, og man får ikke jolle hverken rejst op eller sejlet i havn uden hjælp hvis det sker. Der skal bruges højkvalitetsline hertil, og den skal være godt stram når den sættes fast på land. Gennemgå også at dækringen er spændt tilstrækkeligt fast, således at den bliver på plads under alle forhold, og stadig kan flytte sig frem og tilbage.

Check også at mastefoden ikke er slidt igennem gelcoaten i bunden af båden. Dette sker efter ca 10 års brug af en Devoti og kan nemt ses ved at man kan se distancematerialet i sandwichen i mastesporet. Dette kan undgås ved at afmontere mastefoden og så fastklæbe PFTE film i mastesporet på jollen.

Bomboltsikringen afhænger at typen af bombolt man bruger, men lav en eller anden form for sikring så den ikke forsvinder hvis den løsner sig.

Som det ses kommer trimlinerne op langs masten i samme rækkefølge som de er i cockpittet. Her bruges der samme farve line til formålet, da besætningen ved hvilke snore der skal hives i, men farvekode kan anvendes.

Indhalets fastgørelse på masten klares ved hjælp at et gevindstykke som er skruet fast i svanehalsbeslaget. Den løsning fjerner alle mulige former for snor og blokke, og giver ikke nogen svækkelse af masten. Det skal noteres at man ikke skal bore huller i en kulfibermast for at sætte beslag fast, da det svækker konstruktionen samt er ved svanehalsen som et af de steder hvor der er størst belastning.

Kickingstrapsnoren går gennem hullet i mastens dækring og skal være i mindst 5mm tyk  100% Dyneema. Dyneema svækkes meget af knuder hvorfor det anbefales at splejse øjer på snoren, samt lave et ’chinese rope trick’ på den ene side således at man undgår rigjusteringsdimsen til justering.

Kickingstrappen på billedet er fra AOR hvor man undgår sjækler til montering. Elastikken til at trække beslaget tilbage kan anbefales, men lav nogle 5mm huller 30-40 cm bag beslaget i stedet for en lang elastik til bombeslaget. Med elastikken kan man altid se hvordan kickingstroppen står inden man falder af til læns.

Sidste punkt er bom og skøde. Skødet skal være 10mm tykt og 10 meter langt af god kvalitet. Du kommer til at holde meget i det skøde, så køb et ordentligt, og lav en knude for enden.

Billedet nedenfor viser en bom hvor blok og skøde er fæstnet ved hjælp af Dyneema soft-sjækler. Fordelen ved dette er at der laves hul midt i bommen hvor belastningen på profilet er mindst, samt at der ikke over tid kommer tæring fra det rustfrie beslag og popnitterne. Et forhold som kan svække en bom så meget at den knækker. Alle bomme med rustfri beslag kan ombygges til det nedenfor viste.

Der er lavet separat fastgørelse til bomelastikken for at skille tingene ad.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.