Måling og klasseregler

På denne side indleder vi med de helt basale ting, du som Finnjollesejler skal vide.

På følgende øvrige sider bliver der forklaret om de vigtigste klasseregler og nørdet lidt med vores unikke svingtest, der sikrer en større ensartethed i jollerne på kapsejladsbanen.

Spørgsmål til måling og klasseregler rettes til Jens Kristian Andersen – DEN 246.

FINNJOLLEMÅLING FOR BEGYNDERE

10. oktober 2018

For at en jolle på 4,5 m længde og 1,5 m bredde kan kaldes en finnjolle, skal den overholde Finnjollens klasseregler. Regler som stiller krav til skrogfacon, ror og sværdudformning, rig og sejl mål samt vægt og vægtfordeling. Finnjollen var den første klassebåd som i stedet for krav til skrogtykkelse og udformning, stillede krav til og kunne måle skrogets vægtfordeling. Det var den franske finnjollesejler, matematiker og fysiker Gilbert Lamboley som efter et VM i slutningen af tresserne udviklede metoden samt medvirkede til at indføre dette i klassereglerne.

Søg på internettet med Lamboley og Finndinghy og du finder hans ’afhandling’.

Som finnjolle ejer er man til enhver tid ansvarlig for at ens jolle overholder klassereglerne. Dette betyder at man uden problemer kan lave mindre reparationer, men så snart man ændrer skrog eller dækfacon eller flytter fastmonteret vægt rundt i båden, så skal båden måles igen. I det følgende vil punkter til check for om din jolle overholder klassereglerne blive gennemgået.

Det kan ikke anbefales at ændre skrogfaconen på jollen, da dette vil kræve en om måling af jollen, og det har vi ikke udstyret til eller erfaringen med i Danmark.

Trin 1 er at man kigger i målebrevet for at se hvilken vægt og med hvilke kompensationsvægte som båden er målt med. Uanset bådens alder så skal skroget minimum veje 116kg og have maksimalt 5 kg bly monteret.

Et målebrev kunne se sådan ud:

Heraf kan man læse at jollen er indmålt til 120kg skrogvægt med 4 kg korrektionsvægt(bly) monteret. Det fremgår også at tyngdepunktet ligger 2105mm fra hækken samt at Radius of Gyration (Vægtfordelingsindikatoren) er på minimum 1100mm.

Er båden på et tidspunkt nedvejet til 116kg, så skal der være et ekstra målebrev med til jollen. Et sådant ser således ud:

Heraf fremgår det at der i båden er kompas, Hiking extenders og kickboard samt 1,5 kg bly monteret omkring løjgangen. Tyngdepunktet  er 2135 fra hækken samt at vægtfordelingen er tæt på minimum med 1105mm.

Hvad er så vigtigst, vægt eller tyngdepunkt, kan jeg høre nogen spørge, for i nogen tilfælde kan man ikke både få minimum vægt og vægtfordeling. Hertil er svaret, det er vigtigere at have minimal vægtfordeling end vægt. Og i tilfældet med jollen med 120kg vægten i målebrevet ovenfor, så kan den grundet fysikkens love ikke nedvejes til 116 kg og samtidigt være en Finnjolle. Den skal blive på de 120 kg.

Som ejer af en Finnjolle skal man derfor finde målebrevet frem og checke at alt monteret udstyr som kompas, hiking extenders, kiclboard og bly er at finde hvor det står det skal være. Er det ikke det, så skal man enten bringe jollen i overenstemmelse med målerbrevet eller få den ommålt hvis man ønsker at få den nedvejet til 116 kg.

Ommålingen er noget som vi i dansk finnjolleklub kan ordne for 500DKK. Hvis du vil have din jolle ommålt så skriv venligst nedenfor. Så samler jeg op og finder et sted og en dato for dette.

Mens du er i gang med at checke jollen, så vil især joller fra 80’erne have fordel i at flytte sværdet tilbage i sværdkisten. De nye regler siger at den bagerste del af sværdet, målt langs bunden af båden, minimum skal være 2050mm fra agterspejlet. En flytning tilbage vil betyde at båden bliver væsentligt lettere på roret.

Mål også at sværdets spids maksimalt er 700mm fra bunden af jollen. Er spidsen slidt rund over tiden, så forlæng så du får og måler spidsen. Juster med bolte og plastikstykker på toppen af sværdet til det passer.

Til masten skal der også være et målebrev som fortæller om mastens dimensioner, vægt, eventuel korrektionsvægt og dennes placering. Har din mast ikke et sådan målebrev, så kan du godt deltage i stævner i Danmark, men ikke i internationale stævner som eksempelvis Masters.

Et mastemålebrev kan se sådanne ud:

Skriv venligst nedenfor hvis du ønsker at få målt en mast også.

Sidste check kan man lave selv, uden indblanding af en måler. Det er at måle og male sin bom.

3230 mm fra midten af bombolthullet skal der være en ensfarvet og minimum 13 mm bred streg omkring bommen. Dette er begrænsningsmærket, og her skal der skrues en skrue eller anden begrænser i bommen.

Er alt ovenstående på plads, så er du som ejer sikker på at din jolle overholder Finnjolle klassereglerne.

Hilsen

Jens Kristian – DEN 246

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.