Denne hjemmeside har til formål at samle information, som er relevant at gemme og genfinde.
På Facebook finder du info om de daglige aktiviteter rundt om i landets Finnjolle fleets.

Tørtræning

Husker i at få tørtrænet?
Genlæs denne beretning