Et ror er et ror er et ror – ikke på en Finnjolle

30. december 2019 

Hvor andre steder end i Finnjolleklassen gennemføres der fuldskala tankforsøg for at undersøge de forskellige leverandørers styrker og svagheder.

Gertrude Stein har en gang udtalt ovenstående omkring en rose, og efter at Chalmers i Sverige (Lig med Teknologisk institut/DTU) har gennemført et fuldskala tankforsøg med 8 forskellige Finnjolleror kan det konstateres at udtalelsen ikke dækker her.

Forsøget kom der følgende tekniske publikation ud af:

https://pdfs.semanticscholar.org/ade3/1c361bae535b9c37984a692e0ac0d3923769.pdf?_ga=2.40443682.187107494.1575452172-526144841.1571812767

Den er top teknisk men viser også hvilken videnskablig grundighed selektionen af udstyr til en OL kampagne kan underlægges. Desværre for os almindelige sejlere er aftalen med leverandørerne af rorene at producenten ikke nævnes, men at de kun fremgår med nummer. Kender man de enkelte leverandørers ror på udseendet er der dog hentydninger i publikationen.

På trods af dette forhold er det dog lykkedes at få lidt yderligere information omkring resultaterne, således at man kan vælge ror efter sejladsforholdene:

Devoti er allround (Vinder ingen af kategorierne, men taber heller ikke)

DEM, Pata med  ’rund næse’ er bedst i bølger

Wilke og Hightech (skarp næse) er bedst på plant vand

Og noter venligst, at der her er tale om ganske små marginaler, hvorfor det kan være afgørende i specielle situationer men på ingen måde slår timer i båden(på vandet.

Godt nytår

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.