Generalforsamling

Generalforsamling 2018

Dato: 17. august 2018

Sted: Middelfart SejlklubReferent: Michael Staal

Referent: Michael Staal

Efter valg af Jens Kristian Andersen til aftenens dirigent og dennes konstatering af rettidig indkaldelse og generalforsamlingens gyldighed overtog formand Jens Kristian Andersen podiet.

Bestyrelsens beretning 2017-18 og plan for 2018-19:

Bestyrelsen er pt bemandet med Jens Kristian Andersen, Jacob Dalgård, Jan Peetz, Richard Berg Larsen og Michael Staal.

2018 kapsejladskalender kom tidligt på plads i november 2017. Det har altid været et stort ønske fra medlemmerne, at man kan planlægge sin deltagelse i stævnerne i god tid. Derfor undres man lidt, når stævner i 2018 er aflyst pga manglende tilmeldinger. Medlemmerne opfordres til fremadrettet at få en bedre kalenderdisciplin.

God deltagelse i vintertræning i Vallensbæk og stigende aktivitet i Veddelev, mens Dragør holder fast i aktiviteter dog med et lidt mindre deltagerantal end tidligere.

Godt informationsmøde  om fysisk træning afholdt i vinter i Vallensbæk med Jens Bojsen Møller.

Jens Kristian er blevet officiel IFA måler. Vi kan sikre at alle joller er klar til Masters. Info om målinger følger i løbet af efteråret.

For 2019 ser kalenderen foreløbig således ud:

 • Primo maj
 •  
 • Polyester Cup, Kastrup Sejlklub
 • 31. maj – 2. juni
 •  
 • DM, Sejlklubben Sundet
 • 8-15 juni
 •  
 • Finn Masters, Skovshoved, KDY
 • August
 •  
 • Presidents Cup, Vallensbæk Sejlklub
 • Medio August
 •  
 • SM i Marstrand, Sverige
 • Primo September
 •  
 • Det rigtige DM, Dragør Sejklklub
 • Medio September
 •  
 • Masters EM, Schwerin, Tyskland
 • Efterår
 •  
 • FlæskeCup, Vallensbæk Sejlklub

Derudover planlægges der 1-2 clinics.

Arbejdsfordeling fremadrettet:

 1. Jan Peetz overtager DM koordinering fra Otto Strandvig
 2. Frank Hansen overtager rangliste regnskab fra Otto Strandvig
 3. Otto Strandvig overtager hjemmeside
 4. Michael Staal ønsker sig et føl på PR og kommunikation, der kan overtage posten efter næste generalforsamling – henvendelser er velkomne.

Regnskab

Endeligt og revideret regnskab for 2017 blev fremlagt af Jacob Dalgård.

Vi har positiv drift og en fornuftig likviditet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Kontingent forbliver på samme niveau i den kommende periode.

Der var som sædvanlig forskellige kommentarer og forslag til forskellige, alternative betalingsformer, som Jacob undersøger.

Frivillig indbetaling af kontingent (uanset betalingsmetode) fungerer ikke så godt. Bestyrelsen agter at genoptage udsendelse af opkrævninger.

Valg af bestyrelse og revisor

Alle i bestyrelsen plus revisor var villige til genvalg – og genvalgt blev de.

Forslag til generalforsamlingen

Udgik da ingen forslag var fremsendt.

Eventuelt

Det blev foreslået, at vi genoptager en nyere tradition med tidligste start kl 11, og ikke som det har været de sidste 2 år kl 10. Bifaldet indikerer at et flertal blandt de fremmødte har en præference for kl 11.

Veddelev sejlerne sendte en kæmpe tak til Jens Kristian for on-site support mm i Veddelev.

/Michael Staal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.