Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Referat at generalforsamling i Dansk Finnjolleklub 18. august 2017

Sted:                  Nykøbing Sjælland Sejlklub
Referant:          Michael Staal
Dirigent:            Peter Nielsen

Efter valg af Peter Nielsen til aftenens dirigent og dennes konstatering af rettidig indkaldelse og generalforsamlingens gyldighed overtog formand Jens Kristian Andersen podiet med ..

Bestyrelsensberetning 2016-17 og plan for 2017-18:

Ledig plads i bestyrelsen efter seneste generalforsamling er efterfølgende blevet besat af Jan Petz.

2017 kapsejladskalender kom tidligt på plads i november 2016.

God deltagelse i vintertræning i Vallensbæk.

Godt informationsmøde afholdt i vinter i Vallensbæk med Kristian Kjærgaard om OL 2016, samt diskussion af kommunikationsstrategi for Finnjolleklubben. Sidstnævnte er efterfølgende under løbende implementering.

Containersalg af brugt landsholdsudstyr var en god aktivitet. Hjalp mange af de nye medlemmer med godt grej.

KDY får æren at afholde Masters 2019. Det bruger vi til at promovere jollen.

Aflyst Helly Hansen blev erstattet af 1 dagsstævne i Vallensbæk med 4 deltagere. Tak til VSK og Bøgild for hurtigt at træde hurtigt til.

Otto modtager en N.O.R. Creme for stor indsats ifm at få DM i Nyk Sjælland på plads!!

Bestyrelsen synes der er etableret en fornuftig platform for videre udvikling og drift at foreningen.

Plan for kommende år:

Vi fokuserer på at støtte etablerede fleets og fokuserer på Masters segmentet. Peter Nielsens gode eksempel på rekruttering/aktivering af sejlere fra Roskilde/Veddelev er godt og værd at efterfølge.

Vi fortsætter med at afholde clinics for især de nye sejlere. Næste clinic gennemføres i Vallensbæk 9. september 2017.

For DM er målet, at vi fortsat skal holde niveauet over 30 deltagere. Deltagelse af danske sejlere i tyske, hollandske og svenske stævner vil gavne os, når vi forventer de andre landes deltagelse i vores DM.

Stævner 2018 sejler vi der, hvor der ligger joller. Dog også Middelfart, hvor vi sejler DM for at støtte udviklingen af en fleet dér. Som noget nyt vil vi gerne afholde Presidential Cup i Vallensbæk i juni 2017.

FlæskeCup gennemføres under kendte betingelser.

Gå hjem møde i februar 2018 er under planlægning, eventuelt med indlæg af Andre Højen om hans kampagne.

2018 stævner:

  • Kastrup Polyester Cup 2018 gennemføres som vi plejer.
  • Den 10. juni afholdes Presidential Cup i Vallensbæk.
  • Svensk Mesterskab i Tresløvslæge tæt på DK, gode bølger og hyggeligt sted.
  • DM i Middelfart i august.
  • Det rigtige DM i Dragør medio september.
  • Flæske Cup i Vallensbæk i Oktober.

Vi bruger Manage to Sail som system til tilmelding mm til stævner fremover.

Andre temaer:

Nuværende opgavefordeling i bestyrelsen fortsætter uændret.

Ny ambassadør til Sverige er MikMak, DEN 11.

Christian Jørgensen, DEN 231, tiltræder som hjælper/ekspert på hjemmeside og sociale medier.

Bestyrelsens beretning og plan for 2018 blev taget til efterretning og applauderet.

Regnskab 2016:

Af forskellige gode grunde er 2016 regnskabet ikke endeligt færdigt. Det bliver fremlagt på ekstraordinær generalforsamling til åbent Dragør Mesterskab i september 2017.

Af samme årsag udsættes punktet om kontingentfastsættelse til den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af bestyrelse:

Genvalgt

Valg af revisor:

Genvalgt

Forslag:

Der var ikke fremsat forslag til denne generalforsamling.

Eventuelt:

Diskussion om at fremsætte forslag til Finn Masters organisationen på baggrund af erfaringer fra Barbados vedrørende vindgrænser og Race Committee sammensætning. Bliver drøftet igen til den ekstraordinære generalforsamling i september, hvor Otto og Frank kommer med et konkret forslag.

Ekstraordinær generalforsamling

Dato: 16. september 2017

Sted: Dragør Havn

Referent: Michael Staal

Dirigent: Frank Hansen

Punkter til Dagsorden:

  1. Godkendelse af foreningens regnskab 2016
  2. Kontingentfastsættelse
  3. Eventuelt

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt og lovligt indkaldt.

Ad 1)

Kasserer Jacob Dalgaard Nielsen orienterede om udarbejdelse og resultat af regnskab 2016, herunder ønsket til den ekstraordinære generalforsamling om at acceptere afskrivning af udgifter på kr 1525,47, der ikke forefindes bilag for.

De fremmødte godkendte enstemmigt kassererens forslag til afslutning og resultat af 2016 regnskabet.

Ad 2)

Kasserer Jacob Dalgaard Nielsen fremlagde budget for indeværende og kommende år, der udviser et fornuftigt driftsoverskud, der modsvarer foreningens tidligere beslutninger om krav til opbygning og bevaring af likviditet og egenkapital.

På den baggrund foreslog kassereren at fastholde det nuværende  årskontingent, hvilket de fremmødte enstemmigt godkendte.

Ad 3)

Foreningens tradition med at betale for en ‘ikke for dyr’ middag til alle fremmødte sejlere og officials ved DM er udfordret i 2019, hvor DM afholdes som optakt til Masters. Forsamlingen og den fremmødte bestyrelse blev enige om, at denne tradition ikke opretholdes på samme vis ved DM i 2019. Bestyrelsen blev opfordret til at tænke over, hvordan vi så forholder os til bespisning af sejlere og officials ved denne lejlighed.

Michael Staal

Budget for 2017

Regnskab 2016

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.