Bestyrelsen informerer

Kick-off møde 2016

Bestyrelsen havde indkaldt til informations- og diskussionsmøde om sæsonens aktiviteter og de fremmødte hyggede sig i små 3 timer med historier (gamle som nye) og god snak om fremtiden. Her er et uddrag af de ting vi talte om.

Et overordnet tema var selvfølgelig, hvordan vi får flere til at synes om netop vores idræts redskab – Finnjollen.

Som en ny aktivitet til at tiltrække og fastholde sejlere introduceres en “føl klinik”. Ideen er, at de bedste sejlere hjælper de næstbedste og sidste med at få fart i deres joller og mere styr på teknikken. Vi forventer at det kan udvikle sig til nogle mere faste føl-læremester relationer mellem sejlerne. Den første føl klinik vil finde sted lørdag den 7. maj i Vallensbæk. Mere information følger her på hjemmesiden.

Et par andre væsentlige tiltag til at rekruttere og fastholde medlemmer:

  • Kommunikation med fokus på at målgruppen er +35 år, samt at vi prioriterer hyggeligt og kammeratligt samvær højt.
    Alle medlemmer opfordres til at tage fotos og sende små indlæg til vores webmaster af de dagligdags aktiviteter, som illustrerer det attraktive i at være med i Finnjolle. Det kan være træningsturen, molebajeren, når vi skruer på båden, er på tur, tørtræner etc etc.
  • Når der kommer flere indlæg på hjemmesiden, så er det vigtigt at medlemmerne deler og spreder disse indlæg ud i ‘nettet’.
  • De større aktiviteter sørger bestyrelsen/webmaster for at sprede, eksempelvis DM, føl-klinikken, stævneresultater ..
  • Den største effekt i at nå ud til flere potentielle medlemmer er, at vi hver især strenger os en lille smule mere an for at skabe og dele information på nettet.

Jens Kristian har fået gang i klubbens GoPro kameraer, som vi vil tage i anvendelse for lidt mere systematisk at få bragt nogle facts ind i sejltrim diskussionerne. Kameraerne kan lånes af alle medlemmer.

Der bliver arbejdet med kontakt til et par sejlmagere, hvor det undersøges, om vi kan komme til at købe sejl i Danmark, som er billigere og lige så gode som de bedste, men tilpasset Masters segmentet og vores mindre dynamiske/fysiske sejlstil.

Det blev diskuteret om vores fri-pump regler afholder folk fra at sejle eller investere i en Finnjolle. En entydig konklusion på dette findes ikke. Der var forslag om, at vi til 1 af sæsonens stævner aftaler, at fri pump ikke er tilladt. Hvis der er tilpas stor enighed om, at vi prøver det, så kan vi bagefter udtale os med konkret erfaring, om det er noget vi skal have som option fremover.

I forlængelse af pri-pump diskussionen blev behovet for kompetente baneledere og besætninger på topmærkebåde understreget.

En væsentlig årsag til at informationsmødet blev arrangeret var, at vi havde behov for at drøfte erfaringerne fra sidste års meget anderledes DM koncept. DM konceptet 2015 var udtænkt til at gøre DM mere +40 år (Masters) venligt, og samtidig til at differentiere os positivt fra andre jolleklasser.
Den generelle holdning på mødet var, at antallet af sejladser var for højt i 2015 og det forlænger (vente-)tiden på vandet for meget. Stemningen er for at planlægge med ca 8 timers sejltid fordelt på 3 dage, men med en target time pr sejlads på mellem 35-45 minutter, hvilket så må afgøre hvor mange sejladser, der planlægges pr dag. Hermed er vi meget tættere på det tidligere DM koncept, men stadig med mulighed for at opnå nogle af de mål, der blev sat med det ny DM koncept (tættere felter, kortere afstand mellem vinder og sidste mand).
Der var enighed om at det ny banekoncept med kort 1. læns er fint.
Og med det færre antal sejladser genindføres fratrækkeren igen. Det endelige DM koncept og sejladsbestemmelser skal godkendes i Dansk Sejlunion.

Der var interesse blandt de fremmødte for at leje joller ud til Silver Cup, ungdoms VM, som afholdes i begyndelsen af juli i Århus. Der bliver måske behov for ca 5 udlejningsjoller. Priser og forsikringsspørgsmål er ved at blive afklaret og mere information følger her på siden.

Vi fik kort vendt deltagelse til Masters 2016 og 2017. Det bliver nødvendigt snart at begynde planlægningen af deltagelsen i 2017. Muligheden er tilstede for at pakke en container i Danmark med danske/svenske joller. Vi kan få plads til 9 stk i en container. Mere info herom følger også.

Afslutningsvis fik vi gennemført en vigtig manøvre:
De tiloversblevne øl og sodavand er nu gemt et hemmeligt, men dog tilgængeligt sted i Vallensbæk Sejlklub. Så bliver det endnu mere hyggeligt at komme ind fra vintertræningen. Og det blev tilkendegivet fra flere, at de nærmer sig et stadie, hvor sejlads begynder at blive nødvendig.

Tak for god ro og orden, gode forslag og diskussioner.

Bestyrelsen

Michael Staal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.