Bestyrelsen informerer

Sommerbrev 2016

Kære medlemmer og interessenter

Vores forening er for tiden udfordret på aktivitetsniveauet.
Bestyrelsen vurderer, at en væsentlig årsag er et naturligt frafald af tidligere meget aktive sejlere. Nogen nedsætter aktivitetsniveauet på grund af aldersbetingede forhold og andre har nødvendigvis måtte prioritere familie og arbejde.

Heldigvis har vi også stadig tilgang, men ikke helt nok til at holde det aktivitetsniveau, vi har været vant til i mere end 10 år.

Denne udvikling har fået medlemmer til at kontakte bestyrelsen med forslag og ideer, ligesom bestyrelsen selv igennem de seneste 2 år har arbejdet med udfordringerne. De tiltag, som medlemmer og bestyrelse har taget de seneste 2 år, har endnu ikke givet de resultater, som vi alle håber på.

Inspireret af forslag fra et par af vore meget aktive og engagerede medlemmer har bestyrelsen nu fremsat et forslag til generalforsamlingen, samt foreslået 3 vigtige punkter til diskussion, som en nyvalgt bestyrelse derefter kan agere efter.

Såfremt medlemmer ønsker at supplere med forslag og diskussionsemner til generalforsamlingen, kan I stadig nå at fremsende dem til bestyrelsen (frist for forslag er senest 9. august 2016).

På generalforsamlingen skal vi vælge en bestyrelse jævnfør vedtægternes §5.3. Og der sker en større udskiftning i denne omgang:

  • Vi skal vælge en formand til erstatning for allerede fratrådte Kenneth Bøgild.
  • Vi skal vælge en næstformand (Michael Staal, DEN 80, stiller sig til disposition).
  • Vi skal vælge en kasserer til erstatning for Jan Verner Nielsen.
  • Vi skal vælge et menigt bestyrelsesmedlem til erstatning for Svend V Andersen.
  • Vi skal vælge et menigt bestyrelsesmedlem til erstatning for Christian Qvist – og ikke mindst en person til at overtage hjemmeside og kommunikationsopgaven.

Jan Verner og Christian tager en pause fra Finnjollen.

Svend vil gerne give stafetten videre, efter han i en længere årrække har udfyldt rollen som ‘stævneansvarlig’.
Således er det pt. kun Michael, der stiller sig til rådighed for en ny runde.

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at medlemskredsen drøfter tanker om fremtidigt ambitionsniveau for vores forening, og tager stilling til, hvilke medlemmer der bedst vil formå at arbejde for at realisere ambitionerne. Parallelt hermed har bestyrelsen også dialog med medlemmer, som vi vurderer har evner og motivation for at bringe foreningen sikkert videre.

For god ordens skyld vil bestyrelsen gerne gentage tidligere udmeldinger om foreningens generelle tilstand:

  • Vi har en god økonomi og styr på samme.
  • Vi har gode relationer til vores omverden incl pressen.
  • Vi har tilstrækkelige administrative og dokumenterede processer til at drive foreningen ansvarligt, men her er der også et udviklingspotentiale.
  • De bestyrelsesmedlemmer, der fratræder på generalforsamlingen i august 2016, er alle fuldt funktionsdygtige og udfører deres nuværende funktioner. De er også alle indstillet på, at der foregår en god og ordentlig overdragelse af funktionerne til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

På bestyrelsens vegne ønsker vi alle medlemmer og interessenter en God Sommer!
Vi glæder os til at se så mange som overhovedet muligt til et super DM stævne i Nivå.
Og vi glæder os til konstruktive diskussioner om at udvikle Dansk Finnjolleklub.

På bestyrelsens vegne

Michael Staal
DEN 80

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.