Generalforsamling

Generalforsamling 2016

1. Valg af dirigent
Lars Juel Christensen blev foreslået og valgt til dirigent. Herefter konstaterede dirigenten at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning
Michael Staal fremlagde bestyrelsens beretning, som også kan læses på klubbens hjemmeside.
Spørgsmål til beretningen:
Det synspunkt blev fremført, at udtagelsen af Jonas Høgh til OL, og den måde Dansk Sejlunion tilsyneladende har valgt at prioritere støtte til de unge talenter, er forkert i forhold til at sikre fremtidens talenter de optimale muligheder. I forlængelse heraf blev det foreslået, at DFA tager ansvar og øver indflydelse på hvordan Dansk Sejlunions talent- og elitesatsning prioriteres.

Fra anden side blev det fremført, at det ikke skal være DFA’s ansvar at påvirke Dansk Sejlunions elite- og talentsatning.

Den nuværende bestyrelse har ikke været involveret i Dansk Sejlunions dispositioner op til dette OL.

3. Behandling af forslag og Eventuelt
(Dirigenten fik forsamlingens tilslutning til at ændre i rækkefølgen af den normale dagsorden).
Behandling af forslag
Bestyrelsen argumenterede om det fremsatte forslag om fremtidig fremlæggelse af ambitionsniveau og aktivitetsplaner på generalforsamlinger.

Kommentarer til forslaget:
Måske skal forslaget formuleres lidt løsere, for eksempel at det ’henstilles til bestyrelsen’ at arbejde som forslaget.

Det drejer sig om, at vi skal have det sjovt til næste år, og derfor vil det også være relevant at have nogle gode tanker om, hvad der er sjovt næste år.

Vi er ikke så mange, så det behøver ikke være så formalistisk.

Det drejer sig om forventningsafstemning, så derfor er det et godt forslag, at der på forhånd er udmeldt ambitioner og handlingsplaner. Så er risikoen for efterfølgende uenighed og/eller uhensigtsmæssig kritik også mindre.

Dirigentens forslag:
Bestyrelsen henstilles til at arbejde i forslagets ånd. Efter næste periode kan medlemmer og bestyrelse evaluere på effekten og træffe beslutning om det vil være rigtigt at medtage dette i fremtidige vedtægter.

Eventuelt
Jens Kristian fremlægger et forslag til ’ambitionsniveau og aktiviteter for den kommende periode’.

Kommentarer:
Hjemmeside og Facebook skal eksistere side om side, og det blev opfordret til at være åben over for, at Facebook testes i forhold til de daglige koordineringstiltag omkring sejlads, træning etc.
Det er ikke let at få klubber til at fastlægge stævnedatoer i november måned.
Det er også blevet foreslået at teste forhåndstilmelding via et fornuftigt system, som ikke kræver de uhensigtsmæssige log-on procedurer som f.eks. ved DM 2016 og HellyHansen Cup.
Der var stor tilslutning til handlingsplan og ambitionsniveau og Jens Kristian blev takket for initiativet.

4. Fremlæggelse af årsregnskab
Vi betaler fremover ikke IFA kontingent for flere medlemmer end vi er.

Hvis Dansk Sejlunion ønsker at vi betaler for flere IFA medlemsskaber, for at få VM pladser, så må Dansk Sejlunion betale for dette.

Årsregnskabet har ikke kunnet nå at blive revideret.

Årsregnskabet fremviser et underskud forårsaget af, at tidligere afholdte, men ikke betalte, udgifter blev udgiftsført i 2015-16 (IFA kontingent x 2, film fra DM i Køge).

Med forbehold for den ikke foretagne revision blev årsregnskabet taget til efterretning.

5. Kontingent kommende periode
Kontingentet fortsætter uændret.

6. Valg af bestyrelse og revisor
Lars Hall blev genvalgt som revisor.

Som ny bestyrelse blev udpeget:
Jens Kristian Andersen
Richard Berg Larsen
Jakob Dalgård Nielsen
Michael Staal
Den sidste og 5. bestyrelsespost er vakant. Bestyrelsen fik mandat til efterfølgende at supplere med det manglende bestyrelsesmedlem.

7. Ekstra eventuelt
Det opfordres til, at der tages en dialog med Dansk Sejlunionen omkring fremtidig afstemning af begge parters interesser.

Jens Kristian takkede Kenneth Bøgild for 10 års stor og meget engageret indsats og overrakte en lille gave fra DFA.

Referent: Michael Staal

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.